Studiemiddag Voedergewassen

2 juli 2016

Welke voedergewassen hebben toekomst? Deze vraag stond centraal op donderdag 23 juni tijdens de studiebijeenkomst van Van Vulpen Veevoeders. In het najaar van 2015 is Van Vulpen in samenwerking met akkerbouwers een proef gestart en zijn er drie voedergewassen geteeld: erwten-triticale, grasklaver en luzerne.

Van Vulpen heeft als doel om bruggen te bouwen tussen akkerbouwers en veehouders door deze twee sectoren te verbinden. Waar de één een goed gewas zoekt voor zijn bodem en vruchtwisseling, zoekt de ander een goed product voor zijn vee en rantsoen (eventueel gecombineerd met mestruimte).

Een expert nam in zijn bijdrage ons mee in de teelt van erwten-triticale. Deze vlinderbloemige winterharde erwt wordt in het najaar ingezaaid in combinatie met triticale. De erwt gebruikt de triticale om omhoog te klimmen. Het gewas kan goed als vanggewas, als hoofdgewas en als tussengewas in combinatie met mais fungeren. Het is smakelijk voer, goed voor het vee en de bodem vaart er wel bij. Daarentegen zijn er wel teeltrisico’s, zoals legering van het gewas.

Een grasexpert leidde ons in de geheimen van grasklaver. Witte klaver bindt ca. 150 kg N uit de lucht en rode klaver zelfs 350 kg N. Deze stikstof komt vanaf de 2e snede beschikbaar en het wordt omgezet in eiwit in het gras (een RE van 23% is haalbaar). Het is erg goed voor de bodem, het is smakelijk en een goede eiwitbron. Het is de uitdaging om in de teelt de juiste verhouding tussen gras en klaver te realiseren.

Een ervaringsdeskundige in de geitenhouderij, verhaalde met verve zijn ervaring met grasklaver. Wanneer de geiten konden kiezen tussen gras of grasklaver, dan kozen ze massaal voor grasklaver. Sinds die tijd bestaat een groot deel van het rantsoen uit grasklaver en is het aandeel gras én krachtvoer fors verminderd. De geiten zijn sinds die tijd ranker, gezonder en in betere conditie. Ze presteren beter met het aflammeren en geven meer melk (ca. 1400L). Grasklaver is in verhouding iets duurder dan gras, maar het betaald zichzelf terug in gezondheid en melk en daarmee in euro’s.

Na het proeven van heerlijke bruisende Betuwse wijnen, van het Betuws Wijndomein, keren onze relaties verzadigd weer huiswaarts. Als Van Vulpen blikken we terug op een geslaagde studiebijeenkomst.