VLOG producten

14 november 2018

VLOG producten

Vanuit de zuivel verwerkende industrie is er steeds meer aandacht voor VLOG producten. De term VLOG staat voor “Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik”. Letterlijk vertaald staat hier “Zonder genetische manipulatie”. Bij genetische manipulatie wordt de DNA van planten veranderd om ze bijvoorbeeld resistent te maken tegen bepaalde ziekten of bestrijdingsmiddelen. Als voorbeeld kunnen maisplanten resistent gemaakt worden tegen een bepaald middel, zodat na het bespuiten de plant goed blijft groeien maar het onkruid bestreden wordt.

Verschillende wetenschappers durven de bewering aan dat genetisch gemodificeerde planten gezondheidsrisico’s voor mensen meebrengt. Bij bovenstaand voorbeeld is dat in te denken. Daarnaast kan dit een negatief effect geven op het milieu. In 2008 is de term VLOG bedacht.

In Duitsland bestaat al verschillende jaren deze term. De Duitse consument vereist van de detailhandel dat er VLOG producten aan worden geboden. Zij verwachten ook van de Nederlandse producten dat die VLOG geproduceerd zijn.

Onze voeders zijn VLOG. Dit certificaat is op te vragen bij onze verkoop binnendienst/administratie.