5 collega’s vertellen: Hilco van Leeuwen

25 februari 2021

Wat wilde je vroeger worden?

“Iedere week iets anders. Ik heb een tijdje geroepen dat ik boomkweker wilde worden. Ik kom uit Opheusden en dat is het grootste laanboomcentrum van Europa. Overal zijn er boomkwekerijen. Als jongen van tien werkte ik al mee bij bedrijven in de buurt. Het is altijd mooi om te zien hoe bomen groeien en bloeien. Ook is de handel heel levendig. Maar momenteel werk ik bij Van Vulpen met veel arbeidsvreugde.”

Hoe verliep jouw eerste werkdag?

“Ik begon zeven jaar geleden als verkoper bij Van Vulpen. Op de eerste dag moest ik naar de biogascentrale van Maarten toe. Daar haalt hij gas – en uiteindelijk stroom – uit mest en reststromen. Een hele week zat ik in de kippenmest te roeren. Aan het eind van de week dacht ik wel: ik dacht dat ik aangenomen was op de verkoop. De firma Van Vulpen was toen natuurlijk veel kleiner. Je moest soms bijspringen.”

“Een hele week zat ik in de kippenmest te roeren.”

Wat maakt jouw functie leuk?

“Vooral de afwisseling. Nu zijn er veel voeraardappelen, maar dat stopt over drie weken. Dan moeten de schuren leeg zijn voor de nieuwe oogst. Vervolgens is er mais, daarna weer suikerbietenpulp en vervolgens andere producten. Je gaat als verkoper met de seizoenen mee. Soms werken we ons het schuim op de rug. De tijd vliegt daardoor. Ik dacht altijd dat ik niet op het kantoor zou kunnen zitten, maar nu kijk ik wel eens op de klok en denk ik: verdraaid, het is al vijf uur!”

Hoe blijf jij jezelf ontwikkelen?

“Door goed te luisteren en doelstellingen voor mezelf te bepalen. Mijn team motiveren om een goed resultaat neer te zetten. De jongens enthousiast te maken voor producten. Daarnaast ontwikkelen we nu een strategisch plan. Waar willen we over vijf jaar staan? We zijn de afgelopen jaren fors gegroeid. Gaan we consolideren? Of willen we over een paar jaar dubbel zo groot zijn? Ik mag een actieve rol spelen in deze besprekingen. Het is erg leuk om hierbij betrokken te worden.”

Ben jij een 9-tot-5-type of meer een workaholic?

“Gelukkig zit daar ook nog wat tussenin. Mijn vrouw noemt mij wel eens gekscherend een workaholic. Ik probeer daarvoor te waken. Ik ben zeker niet iemand die om vijf uur naar huis gaat. Ik kom altijd laat thuis. Maar ik wil niet altijd aan het werk zijn. In een bejaardenhuis zeggen weinig ouderen: had ik maar meer gewerkt. De meesten zullen zeggen: had ik maar meer tijd met mijn kinderen doorgebracht. Ze zijn maar één keer klein en maar één keer jong. Ik wil niet de werkende, afwezige vader zijn.”

Welke kwaliteiten van een collega zou jij een dag willen hebben?

“Het bedachtzame van Gerwin. Hij denkt echt na over wat hij zegt. Ik reageer heel primair. Hij reageert meer secundair. Soms is het positief om snel te reageren, en is het in het voordeel van de firma, maar ik denk ook wel eens: dat had ik beter anders kunnen formuleren.”