Een product in de spotlights: Corn Cob Mix

Een product in de spotlights: Corn Cob Mix

24 maart 2021

Van Vulpen kuilt jaarlijks duizenden tonnen Corn Cob Mix (CCM) in en heeft veel ervaring opgebouwd in de toepassing van dit product in rantsoenen voor onder andere koeien, varkens en ook kippen. Vanaf 2006 worden vele dieren gevoerd met dit mooie product van Van Vulpen.

Het Nederlandse beleid streeft naar grondgebondenheid en daardoor is er meestal voldoende ruwvoer met een goed groeiseizoen. In dit geval is het ook een optie om CCM of Mais Kolven Schroot (MKS) van de mais te maken. Door de 20-procent regeling van de derogatie is de teelt van mais voor krachtvoer echter sterk verminderd. Het areaal waar een ander gewas op geteeld mag worden, is volgens velen te klein om ook nog eigen krachtvoer te verbouwen. Als de grootte van het areaal het niet toelaat om het zelf te telen, dan is het zeker interessant om CCM aan te kopen.

Iedere boer heeft zijn eigen voorkeur als het gaat om de keuze tussen CCM en MKS. Sommige boeren hebben de voorkeur voor CCM, omdat dit meer op krachtvoer lijkt. Andere boeren kiezen juist voor MKS, omdat het minder ‘snel’ in het rantsoen is. De spil van de kolf wordt verwerkt in dit product, wat zorgt voor een hoger ruwcelstofgehalte en lagere verteringssnelheid.

De ontwikkeling van maisrassen gaat door. Er komen steeds meer vroege rassen die geschikt zijn voor het dorsen van de korrels. Tevens passen vroege rassen goed bij de regelgeving omtrent het zaaien van groenbemesters. Verder wordt er met het dorsen van mais ook organische stof teruggegeven aan de bodem, waardoor de bodemvruchtbaarheid wordt bevorderd.

Waar moet op gelet worden bij rassenkeuze?

Kies rassen die hoog scoren bij ‘korrelopbrengst’. Tevens moet je letten op resistentie voor stengelrot, omdat het gewas gemiddeld langer op het veld staat. Voor de teelt van mais voor CCM is een vroeg ras aan te raden. Je wilt namelijk een hoog drogestofgehalte en een rijpe korrel en dat is met een vroeg ras mogelijk. Als de korrel niet rijp genoeg is, wordt de kans op pensverzuring groter.

Hoe de korrels gemalen worden is van groot belang. Bij te fijn gemalen korrels wordt de passage snelheid te hoog voor varkens en koeien. Bij varkens kan een te fijn gemalen CCM leiden tot PIA. PIA, of ook wel genoemd Ileïtis, is een darminfectie die aanzienlijke schade kan aanbrengen op het bedrijf. Dit is vaak te herkennen aan diarree en aan achterstallige groei. Van Vulpen stelt de machine zorgvuldig af bij het malen van de korrels, zodat de vertering van de CCM optimaal is.

CCM zorgt bij varkens voor een stabiele basis in het rantsoen. Dagelijks komen er veel lactobacillen in de dunne darm, die de concurrentie aangaan met schadelijke bacteriën. Verder is het smakelijk voer en ook makkelijk verteerbaar voor biggen. In de rantsoenen voor varkens is het interessant om de werking van CCM te vergelijken met die van maismeel. Bij CCM in het rantsoen is er minder eiwit nodig voor darmonderhoud dan bij maismeel. Het gevolg hiervan is dat er meer eiwit overblijft voor spiergroei.

Van Vulpen voegt volgens receptuur water toe aan de CCM wat de melkzuurvorming stimuleert. Via de CCM komt het in de darmen waardoor de darmflora zich versterkt en de weerstand beter wordt. Melkzuurbacteriën zorgen er ook voor dat de pH in de maag laag blijft, zodat micro-organismen niet gaan overheersen. Biggen kunnen dit zelf niet en daarom is het aanwezige melkzuur een welkome ondersteuning.

Er valt goed te sturen met CCM. Er zit 200 tot 250 meer VEM in CCM dan in krachtvoer. De angst bestaat dat koeien te dik worden, maar dit is goed te sturen door het aandeel krachtvoer in het rantsoen te verlagen. Verder past het goed in een grasrijk rantsoen. CCM is een mooie aanvulling om het eiwit uit het gras goed te benutten. Als er CCM in het rantsoen zit, dalen niet alleen de kosten, maar zijn er ook minder ziekteverschijnselen. Klauwproblemen en slepende melkziekte worden minder vaak waargenomen. Dit komt omdat je veel zetmeel en dus veel energie in de koe brengt.

Houdt de mineralenvoorziening in de gaten, omdat de koeien minder mineralen via het krachtvoer binnen krijgen. Bij boeren met een melkrobot is het de ervaring dat meer zetmeel niet ten koste hoeft te gaan van het bezoek aan de robot. Kortom, een goed product met veel positieve eigenschappen. Met gezond voer, krijg je gezonde dieren.

Productvergelijker

Meer verhalen lezen?

De marktplaats voor uw ruwvoer

De marktplaats voor uw ruwvoer

Put: “Bij Fruity Line is alles 100% herbruikbaar, met dank aan Van Vulpen”

Put: “Bij Fruity Line is alles 100% herbruikbaar, met dank aan Van Vulpen”

Collega’s vertellen: Jacob Zuijderduijn

Collega’s vertellen: Jacob Zuijderduijn